• روابط عمومی آموزشگاه :

  • 0912-6835208

آزمون MHLE - آزمون زبان وزارت بهداشت چیست؟

 
 
 
آزمون MHLE توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي برگزار مي‌شود. هدف اين آزمون سنجش توانايي افراد در زمينه زبان انگليسي مي‌باشد.
 
MHLE = Ministry of Health Language Exam
 
 
سطح آزمون MHLE در حد آزمون تافل بوده و داوطلب در صورتي كه حداقل نيمي از كل نمره آزمون را كسب نمايد پذيرفته خواهد شد.
 
بعد از قبولي در اين آزمون براي داوطلب گواهي صادر می شود كه تا 2 سال (مانند آزمون تافل) اعتبار خواهد داشت.
 
اين آزمون مخصوص افرادي هست كه قصد ادامه تحصيل در دوره‌هاي دكتري تخصصي داخل و اعزام به خارج از كشور را دارند.


 
بخش شنيداري (Listening)
 
اين بخش شامل مكالمه هاي آمريكائي بين افراد مي‌باشد كه بعد از هر مكالمه و يك مكث كوتاه داوطلب بايد در مورد آن مكالمه به چند سؤال پاسخ دهد.
 
بخش ساختار و نگارش (Grammar and Structure)
 
در اين بخش شما بايد به سؤالات ساختاري و چند گزينه اي پاسخ دهيد. اين بخش شامل دو دسته سؤال است كه در دسته اول بايد به سوالاتي پاسخ دهيد كه در آنها بخشي از يك جمله خالي بوده و با گزينه ي مناسب بايد آن را تكميل كنيد. و در دسته دوم سوال ها شما با سوالاتي مواجه خواهيد شد كه در آنها جمله اي داراي اشتباه بوده و شما بايد عبارت نادرست را شناسايي كرده و آن گزينه را انتخاب كنيد.
 
درك مطلب ( Reading)
 
اين بخش آزمون MHLE معمولا شامل 4 متن آكادميك و دانشگاهي بوده كه شما بايد به سوالاتي راجع به آن متن پاسخ دهيد.
 
البته سعي شده در اين متون بيشتر از Medical & Health استفاده شود.
 
شرط اصلي موفقيت در آزمون MHLE دايره لغات قوي مي‌باشد.
 
همان طور كه گفته شد اين آزمون مشابه (TOEFL PBT) مي‌باشد و شما با كار كردن بر روي آزمون‌هاي نمونه تافل نيز مي‌توانيد در آزمون MHLE موفق شويد.
 
تفاوت عمده آزمون تافل و اين آزمون نحوه ي نمره دهي بوده و اينكه در آزمون MHLE بيشتر سؤالات در حوزه پزشكي مي باشد.

 

منابع آزمون MHLE

لیست منابع معرفی شده در زیر، با نظرسنجی از تعدادی از اساتید تهیه شده.
توصیه ما این هست که با مشورت با اساتید خودتان، آن ها را تهیه کنید :
 

Longman Complete Course for the TOEFL TEST-1
TOEFL GRAMMAR-2
TOEFL READING-3
TOEFL WORD-4